Partnerzy projektu UE

Zapytanie ofertowe nr1/EU/2018 z dnia13.03.2018r. na zakup nowego środka trwałego: Sprężarka powietrzna (1 sztuka)

Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu pt. „Wprowadzenie na rynek nowych usług w wyniku przeprowadzonych prac B+R, w zakresie badań, regulacji i regeneracji zaworów wysokociśnieniowych, nadmiarowych oraz wymienników ciepła sprzętów wysokociśnieniowych przez PW Tomex Sp. z o.o.”, nr umowy o dofinansowanie: RPMA.03.03.00-14-8887/17-00, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 3.3. „Innowacje w MŚP”.

1. Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Tomex Sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 41A, 32-540 Trzebinia

Miejsce realizacji zamówienia:

Płock (woj. mazowieckie).

2. Opis przedmiotu zamówienia

Sprężarka przewoźna na podwoziu kołowym z pełną homologacją drogową, lekka, jednoosiowa,

regulowany dyszel i oświetlenie drogowe. 3,5 m3/min – 7 bar. Obudowa odporna na korozję.

W zestawie chłodnica końcowa z separatorem wody do prac związanych z oczyszczaniem.

Maszyny tej serii mogą być wyposażone w homologowane podwozie i rejestrowane jako przyczepa

lekka o masie < 750 kg.

Kod CPV: 42123400-1 – Sprężarki powietrza.


Szczegóły zamówienia dostępne są w pliku poniżej.

Zapytanie ofertowe 1UE2018