Partnerzy projektu UE

Realizacje

Jakość potwierdzona doświadczeniem

2015 rok

W roku 2015 na zlecenie Biura Projektów Technologicznych – BIPROTECH z Krakowa  wykonywaliśmy instalacje półtechniki doświadczalnej do syntezy biobutadienu z etanolu dla Zakładów Chemicznych Synthos S.A w Oświęcimiu. Inwestycja ta była realizowana kompleksowo w branżach: mechaniczno-montażowej, AKPiA, elektrycznej oraz teletechnicznej. Realizacja zadania na terenie Synhtos S.A była jedną z wielu prac wykonanych przez P.W. Tomex Sp. z o.o.

W latach 2016 – 2017 na zlecenie ZTB POLBAU SP. Z O. O. odział Kraków wykonywaliśmy realizacje inwestycji pt. „Budowa Magazynów surowców do produkcji rozpuszczalników wysokiej czystości” dla amerykańskiej firmy Avantor Performance Materials Poland S.A w Gliwicach. Inwestycja ta była realizowana kompleksowo w branży technologicznej, montażowej, AKPiA oraz elektrycznej przez P. W. Tomex Sp. z o. o.

2016-2017

Prace w strefach zagrożenia wybuchem wykonujemy w zakresie bieżącego utrzymania ruchu na terenie PKN ORLEN. Przykładem inwestycji obejmującej strefy EX jest zadanie realizowane dla SYNTHOS S.A. wspólnie z biurem projektów BIPROTECH (wspólna realizacja Projektu Unijnego). Kolejnym przykładem realizacji inwestycji obejmującej strefę EX była „Budowa Magazynów surowców do produkcji rozpuszczalników wysokiej czystości” dla amerykańskiej firmy Avantor Performance Materials Poland S.A w Gliwicach.

W 2015 roku firma Tomex rozszerzyła swoją działalność w zakresie usług dotyczących regeneracji armatury m.in. zaworów oddechowych, zaworów bezpieczeństwa, zasuw klinowych oraz zaworów grzybkowych.

Wysokiej klasy sprzęt zakupiony przez Tomex, pozwala prowadzić prace w zakresie regeneracji armatury przy jednoczesnym byciu firmą bezkonkurencyjną pod względem jakości oferowanych usług.

Wydział armatury posiada duże doświadczenie w zakresie regeneracji i remontów aparatury przemysłowej. Pracownicy realizują usługi w przemyśle rafineryjnym, petrochemicznym, chemicznym i energetycznym od wielu lat.

Na doświadczenie zawodowe składa się realizacja prac w zakresie regeneracji i sprawdzania:

 • zaworów bezpieczeństwa,
 • armatury odcinającej,
 • armatury oddechowej zbiorników magazynowych,
 • odwadniaczy termodynamicznych i pływakowych,
 • obróbki wiórowej.

Należy uwzględnić nowe możliwości jakie posiada P.W. Tomex Sp z o.o., dotyczy to przede wszystkim obróbki wiórowej, prób armatury oddechowej oraz prób wysokociśnieniowych. Firma jest w ciągłej innowacyjnej rozbudowie, o czym świadczą coraz to nowsze możliwości.

Pracownicy wydziału armatury wykonują i prowadzą prace polegające m.in. na:

 • przeglądach i konserwacji armatury na instalacjach,
 • przeglądach i konserwacji zaworów oddechowych na zbiornikach magazynowych:
  • zakres wymiarowy do ø 300mm
  • zakres ciśnień od -50 do 350 mm H2O
  • zakres przepływów do 1 200 m3/h
 • próbach pneumatycznych zaworów bezpieczeństwa:
  • zakres wymiarowy do ø 250mm
  • zakres ciśnień do 40 MPa
 • próbach hydraulicznych i pneumatycznych armatury odcinającej:
  • zakres wymiarowy do ø 700 mm
  • zakres ciśnień hydraulicznych do 42 MPa
  • zakres ciśnień pneumatycznych do 35 MPa
 • próbach wysokociśnieniowych:
  • zakres wymiarowy do ø 50mm
  • zakres ciśnień do 320MPa
 • przeglądach i konserwacji bezpieczników ogniowych,
 • regeneracji i konserwacji armatury odcinającej do 1 200 mm,
 • regeneracji i konserwacji zaworów kulowych (w tym typu MOGAS),
 • regeneracji i konserwacji zaworów wysokociśnieniowych trójdrożnych (w tym typu SCHROEDER),
 • pracach demontażowych i montażowych na rurociągach.

Ponadto należy szczególnie wyeksponować fakt, że P.W. Tomex Sp. z o.o. ostatnio dokonała zakupu obrabiarek mobilnych służących do regeneracji przylg kołnierzowych oraz den sitowych wymienników w warunkach zarówno warsztatowych jak i na instalacji, szczegółowa charakterystyka tych urządzeń przedstawia się następująco:

 • OBRABIARKA DO KOŁNIERZY pneumatyczna, obróbka kołnierzy fi 305 – 1525 mm, zakres montażu 290 – 1400mm, posuw osiowy 102mm, zakres obrotowy 0 – 22 RPM, napęd pneumatyczny 3kW.
 • OBRABIARKA DO KOŁNIERZY, obróbka kołnierzy fi 610 – 2032 mm, zakres montażu 604 – 1830mm, posuw osiowy 102mm, zakres obrotowy 0 – 22 RPM, napęd pneumatyczny 3kW.

Ten system montażu może zostać wykorzystany do montażu urządzeń do den sitowych wymienników ciepła. Wszystkie urządzenia z tej serii posiadają napęd pneumatyczny więc można je wykorzystywać w strefach zagrożonych wybuchem. Głównym odbiorcą usług tego typu obrabiarek jest przemysł chemiczny, rafineryjny oraz energetyczny, jednak uniwersalna budowa i wysoka wydajność pozwalają stosować te urządzenia także w innych gałęziach przemysłu. Zastosowanie maszyn do obróbki kołnierzy montowanych na średnicy wewnętrznej:

 • Obróbka wszelkiego typu połączeń kołnierzowych występujących na instalacjach chemicznych i rafineryjnych,
 • Legalizacja oraz wykonywanie rowków pod uszczelnienia,
 • Legalizacja połączeń kołnierzowych typu RTJ,
 • Legalizacja kołnierzy soczewkowych,
 • Obróbka bieżni pod łożyska dźwigów, pojazdów dźwigowych, koparek, zwałowarek,
 • Obróbka kołnierzy reaktorów oraz pomp,
 • Regeneracja kołnierzy wymienników ciepła (czoło oraz podtoczenia).