Partnerzy projektu UE

Certyfikaty / Uprawnienia

Firma Tomex posiada wymagane do oferowanych prac uprawnienia

Posiadane przez nas uprawnienia to m.in. TDT, UDT, UDT także z zakresie armatury: certyfikowane stanowiska do prób; oraz umowa z Jednostką Notyfikowaną, Certyfikat (UDT-CERT) zakładu przygotowującego zawory bezpieczeństwa do potwierdzenia ciśnienia nastawy, Certyfikat potwierdzenia ciśnienia oraz inne certyfikaty w tym BHP – świadczące o najwyższej jakości przez nas świadczonych usług.

CERT Logo

Nasze certyfikaty i uprawnienia zgodne są z następującymi decyzjami:

  • decyzje UDT na wykonywanie prac  przy rurociągach, aparatach i zbiornikach podległych pod dozór UDT,
  • uznanie UDT do wykonywania konserwacji i prób zaworów bezpieczeństwa bezpośredniego działania,
  • podpisaną umowę z jednostka Notyfikowaną UDT-CERT na wytwarzanie  urządzeń, zbiorników, elementów ciśnieniowych, zbiorników ciśnieniowych zgodnie  dyrektywą 97/23/WE,
  • decyzje TDT na wykonanie, remonty i modernizacje stanowisk dla urządzeń NO zbiorników transportowych podległych pod dozór TDT,
  • certyfikat BHP zgodnie z normami europejskimi PN-N 180001:2004 oraz ISO 9712:2012,
  • certyfikacja kadry monterskiej na skręcanie połączeń kołnierzowo-śrubowych
    w odpowiedzialnych urządzeniach ciśnieniowych poziom podstawowy wg tabeli
    1 EN1591-4:2013
  • decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami oraz decyzję zezwalającą na transport odpadów,
  • sprzęt do wykonania zakresu prac.