Zapytanie ofertowe Nr2/EU/2018

Zapytanie ofertowe Nr2/EU/2018 z dnia 20.03.2018 dot. działań promocyjnych projektu Na opracowanie projektu oraz wykonanie 100 naklejek w kolorze zgodnie z poniższymi wytycznymi znajdującymi się w  załącznikach. Zapytanie ofertowe nr 2EU2018

Zapytanie ofertowe nr1/EU/2018 z dnia13.03.2018r.

Zapytanie ofertowe nr1/EU/2018 z dnia13.03.2018r. na zakup nowego środka trwałego: Sprężarka powietrzna (1 sztuka) Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu pt. „Wprowadzenie na rynek nowych usług w wyniku przeprowadzonych prac B+R, w zakresie badań, regulacji i regeneracji zaworów wysokociśnieniowych, nadmiarowych oraz wymienników ciepła sprzętów wysokociśnieniowych przez PW Tomex Sp. z...