Informacja o wyniku – Zapytanie ofertowe nr 5/UE/2018 z dnia 16.05.2018r.

Szanowni Państwo, Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego wyboru ofert do Zapytania ofertowego nr 5/UE/2018 z dnia 16.05.2018r. na Ekstraktor hydrauliczny do wyjmowania wkładów wymienników ciepła wraz z systemem doszczelniania rurek wymienników ciepła (rozwalcarki) została wybrana oferta firmy VERG Sp. z o. o. ul. Starodworska 1 80-137 Gdańsk Dziękujemy za złożenie ofert. […]

Read More

Zapytanie ofertowe nr1/EU/2018 z dnia13.03.2018r.

Zapytanie ofertowe nr1/EU/2018 z dnia13.03.2018r. na zakup nowego środka trwałego: Sprężarka powietrzna (1 sztuka) Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu pt. „Wprowadzenie na rynek nowych usług w wyniku przeprowadzonych prac B+R, w zakresie badań, regulacji i regeneracji zaworów wysokociśnieniowych, nadmiarowych oraz wymienników ciepła sprzętów wysokociśnieniowych przez PW Tomex Sp. z o.o.”, nr umowy o dofinansowanie: […]

Read More