Zapytanie ofertowe nr1/EU/2018 z dnia13.03.2018r.

Zapytanie ofertowe nr1/EU/2018 z dnia13.03.2018r. na zakup nowego środka trwałego: Sprężarka powietrzna (1 sztuka) Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu pt. „Wprowadzenie na rynek nowych usług w wyniku przeprowadzonych prac B+R, w zakresie badań, regulacji i regeneracji zaworów wysokociśnieniowych, nadmiarowych oraz wymienników ciepła sprzętów wysokociśnieniowych przez PW Tomex Sp. z o.o.”, nr umowy o dofinansowanie: […]

Read More